Rodzaje dofinansowań

Krajowy Fundusz 
Szkoleniowy

polska agencja rozwoju przedsiębiorczości

Dla osób bezrobotnych i właścicieli firm chcących przeszkolić pracownika przed zatrudnieniem (przygotowanie do zawodu).  Operator urząd pracy. 

Dofinansowanie szkoleń pracowników i dotacje dla przedsiębiorców. Kursy, szkolenia i warsztaty komputerowe dofinansowane z Unii Europejskiej.  

Dowiedz się

Chcesz uzyskać dofinansowanie na szkolenie, kurs zawodowy lub współpracę? Skorzystaj z aktualnych projektów refinansowania.

Dowiedz się

Pożyczka na kształcenie

Pożyczki dostępne są zarówno dla osób pracujących (w ramach każdej formy zatrudnienia), jak i dla osób samozatrudnionych oraz niepracujących (bezrobotnych, na urlopach wychowawczych itp.).

Dowiedz się

płatności w ratach

Skorzystaj z płatności ratalnej na każde z naszych szkoleń i rozbij swoją płatność bezpośrednio na naszej platformie edukacyjnej z pominięciem banku lub instytucji. 

Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Dla osób bezrobotnych lub przyszłych pracowników pozyskanych z UP, pracodawców (przeszkolenie do zawodu) Krajowy Fundusz Szkoleniowy - operatorzy lokalne urzędy pracy.

Krajowy Fundusz Szkoleniowy to dotacje z budżetu państwa przyznawane przez Powiatowe Urzędy Pracy wspierające pracodawców pragnących inwestować w kapitał ludzki. Pomoc finansowa adresowane jest do pracodawców i wspomaga przekwalifikowanie lub aktualizację wiedzy i umiejętności osób pracujących. Dofinansowanie szkoleń ma zapobiegać utracie zatrudnienia przez osoby pracujące z powodu kompetencji nieadekwatnych do wymagań zmieniającej się gospodarki.

Wysokość dofinansowania na sfinansowanie kształcenia ustawicznego pracodawców i ich pracowników wynosi:
80% kosztów, ale nie więcej niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika,
100% kosztów – w przypadku mikroprzedsiębiorcy (do 10 osób zatrudnionych) – ale nie więcej niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika. Pozostali pracodawcy otrzymają 80% dofinansowania.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Dla przedsiębiorców i pracowników zatrudnionych u przedsiębiorców (PARP) - nie dotyczy mazowieckiego i pomorskiego.

Dofinansowanie szkoleń pracowników i dotacje dla przedsiębiorców. Kursy, szkolenia i warsztaty komputerowe dofinansowane z Unii Europejskiej. Wsparcie finansowe ze środków z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) przeznaczonych na wspieranie rozwoju firm – Baza Usług Rozwojowych Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (BUR – PARP). Rozwój przez wiedzę – Inwestycja w kadry.

Aby otrzymać wsparcie z BUR należy zgłosić się właściwego Operatora, czyli instytucji, która zajmuje się finansowaniem usług szkoleniowych i doradczych i złożyć wniosek o dofinansowanie konkretnego szkolenia, które znajduje się w Bazie Usług Rozwojowych (BUR).

Wniosek o wsparcie finansowe należy składać u Operatora właściwego ze względu na siedzibę, filię lub jednostkę organizacyjną pracodawcy. Operator działa na terenie konkretnego województwa lub jego części zaś procedury przyznawania środków różnią się dla każdego z województw.

Mikro, mali i średni przedsiębiorcy oraz ich pracownicy, w tym również osoby pracujące na własny rachunek, mogą ubiegać się o refundację kosztów poniesionych na szkolenia i doradztwo. Dofinansowanie może sięgać do 80% ceny usługi!

Niezależnie od województwa, w którym przedsiębiorca otrzymał dofinansowanie, wyboru usługi należy dokonać za pośrednictwem Bazy Usług Rozwojowych – BUR. Zgłoszenia może dokonać osoba zarejestrowana w BUR – wymagane jest założenie własnego konta. Założenie i korzystanie z konta jest bezpłatne.Operatorzy udzielający finansowania
Dolnośląskie https://www.parp.gov.pl/component/site/site/bur-psf-dolnoslaskie
Kujawsko-pomorskie https://www.parp.gov.pl/component/site/site/bur-psf-kujawsko-pomorskie
Lubelskie https://www.parp.gov.pl/component/site/site/bur-psf-lubelskie
Lubuskie https://www.parp.gov.pl/component/site/site/bur-psf-lubuskie
Małopolskie https://www.parp.gov.pl/component/site/site/bur-psf-malopolskie
Opolskie https://www.parp.gov.pl/component/site/site/bur-psf-opolskie
Podkarpackie https://www.parp.gov.pl/component/site/site/bur-psf-podkarpackie
Podlaskie https://www.parp.gov.pl/component/site/site/bur-psf-podlaskie
Śląskie https://www.parp.gov.pl/component/site/site/bur-psf-slaskie
Świętokrzyskie https://www.parp.gov.pl/component/site/site/bur-psf-swietokrzyskie
Warmińsko - mazurskie https://www.parp.gov.pl/component/site/site/bur-psf-warminsko-mazurskie
Wielkopolskie https://www.parp.gov.pl/component/site/site/bur-psf-wielkopolskie
Zachodniopomorskie https://www.parp.gov.pl/component/site/site/bur-psf-zachodniopomorskie

OPEN/POWER - pożyczka na rozwój

Sprawdź nadchodzące nabory wniosków na pożyczkę na stronach funduszu POWER i OPEN.

W ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego osoby pełnoletnie posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.

W przypadku funduszu POWER: maksymalna kwota pożyczki to 30 000 zł. W funduszu OPEN - maksymalna kwota pożyczki wynosi nawet 100 000 zł.

Z pożyczki można finansować do 100% kosztów kształcenia, które jeszcze nie rozpoczęło się, a także koszty kształcenia, które już się rozpoczęło, ale tylko do kwoty nieopłaconej.

Po spełnieniu określonych warunków istnieje możliwość umorzenia 20 – 25% kwoty pożyczki.

Fundusz OPEN https://open.frp.pl/
Fundusz POWER https://inwestujwrozwoj.pl/

Dziękuję za zapis, sprawdź swoją skrzynkę mailową (również folder SPAM) i potwierdź zapis.

Dołącz do newslettera

Mój newsletter to spora dawka motywacji, inspiracji i porad z zakresu budowania biznesu online oraz informacji o aktualnych szkoleniach.  Dołączając do mojego newslettera, możesz spodziewać się wiadomości raz w tygodniu.