Aktualności

Projekt “Przedsiębiorcza Młodzież”

«

Skuteczne Media wzięły udział w tegorocznej, pilotażowej edycji projektu „Przedsiębiorcza Młodzież” organizowanego przez Urząd Miasto Lublin oraz Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Czym jest projekt “Przedsiębiorcza Młodzież”?

“Przedsiębiorcza Młodzież” wpisuje się w serię wydarzeń związanych z otrzymaniem przez Miasto Lublin tytułu Europejskiej Stolicy Młodzieży 2023. Grupą docelową byli uczniowie wszystkich szkół ponadpodstawowych z Lublina. Celem Projektu, ale też naszym było rozwinięcie u młodzieży kompetencji w zakresie przedsiębiorczości i postaw przedsiębiorczych. Składało się na to na doskonalenie ich zdolności i gotowości do kreatywnego rozwiązywania problemów oraz doskonalenia samych siebie i procesów zachodzących w otoczeniu. Pilotażowa edycja była realizowana w okresie od marca do czerwca 2022 roku.

Uczestnicy projektu mogli, przy naszej pomocy:

  • poznać swoje mocne, ale też słabe strony,
  • dowiedzieć się tego, w jaki sposób: skutecznie zaprezentować samych siebie, radzić sobie ze stresem oraz opracować plan rozwoju osobistego,
  • mieć realny wpływ na promocję projektu,
  • poznać sektor kreatywny,
  • zrealizować projekty doradcze z zakresu promocji w social mediach dla lubelskich przedsiębiorstw.

Przeczytaj też artykuł “Jak sobie radzić ze strachem, krytyką i hejterami?”: https://liliannatrojanowska.pl/jak-sobie-radzic-ze-strachem-krytyka-i-hejterami/